Društvena igra PANTOMIMA D-TOYS

1.849 RSD

SKU 800087 Kategorije , , Tag

Opis

Društvena igra PANTOMIMA D-TOYS j e zabavna porodič na igra č ija je svrha da podstič uć i decu da kroz igru i zabavu oponaš aju i nauč e pokrete i zvuke zivotinja. Pantomimom deca podstič u svoju kreativnost kao i neverbalno izrazavanje. Igra daje moguć nost da na najrazlič itije nacine nauč e nesto novo o zivotinjama ali i o novom nač inu komunikacije. Trudeć i se da dostignu cilj najbolje se uč e timskom duhu.