Red and white doboš

1.769 RSD

Opis

Red and white doboš – Deca se dive muzičkim zvezdama i maštaju o muziškom svetu. Podržite njihove prve korake u muzici i neka ih naprave baš u doboš. Doboš je odličan muzički instrument za izvođenje rimtičkih vežbica i uvođenje u muzičke osnove.