Reklamacije

Prilikom preuzimanja robe, potrebno je proveriti ispravnost paketa u prisutvu kurira.

Paket niste dužni da preuzmete ako primetite da je nagnječen ili pocepan. Ako se ovo desi, odmah nas obavestite mejlom na reklmacije@edutoys.rs. U mejlu navedite:

  • Ime prezime lica koje je poručilo robu,
  • Broj telefona lica koje je poručilo robu,
  • Razlog odbijanja preuzimanja paketa.

Zamenu robe ćemo izvršiti u najkraćem mogućem roku.

U slučaju da ste robu preuzeli i tek onda ustanovili da je ona oštećena ili neodgovara poručenoj, potrebno je da pošaljete mejl na reklamacije@edutoys.rs u roku od 24 sata od prijema robe sa sledećim informacijama:

  • Ime i prezime lica koje je poručilo robu,
  • Broj telefona lica koje je poručilo robu, 
  • Razlog prijave preklamacije.

U roku od 8 dana, pisanim putem (poštom ili mejlom) ćete dobiti odgovor na prijavljenu reklamaciju.

Zakonski rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od dana prijave, s´tim što ćemo se truditi da rok svedemo na minimum.

Ukoliko reklamacija bude osnovana (odobrena), izabraćete način rešavanja iste:

  • Povrat novca,
  • Zamena proizvoda za isti,
  • Zamena proizvoda za drugi.

Pravo na reklamaciju imate u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl glasnik RS 62/20144).

Nakon izbora načina rešavanja reklamacije, na mejl će Vam biti poslata dokumentacija, koja prati zakonske odredbe i koju ste dužni da ištampate, popunite, spakujete sa Račun-otpremnicom i robom koju reklamirate. Dokumentacija koju šaljemo je povratnica ili dokument za povrat novca. Određena kurirska služba će pruzeti pošiljku od Vas a nakon prijema robe, biće Vam omogućeno rešavanje Reklamacije, po Vašem zahtevu.