Dnevnik razvoja i napredovanja

450 RSD

SKU 5500727 Kategorije , Tag

Opis

Dnevnik razvoja i napredovanja „Dnevnik razvoja i napredovanja dece uzrasta 6–36 meseci starosti” je priručnik koji je namenjen medicinskim sestrama-vaspitačima.

Vodi se za svako dete u grupi i sadrži različite tehnike posmatranja i praćenja, a tako dobijeni podaci omogućavaju praktičaru da: sistematičnije i kontinuirano prati dečji razvoj i napredovanje; kvalitetnije programira negu i vaspitno-obrazovni rad; definiše ciljeve i zadatke vaspitno-obrazovnog rada u skladu sa potrebama i interesovanjima deteta; pravovremeno pruži individualizovanu podršku detetu; proceni svoju praksu (refleksivni praktičar) i unapredi svoj profesionalni rad.