Priručnik zaštite od požara - namenjen vaspitačima i deci predškolskog uzrasta

399 RSD

Opis

Priručnik zaštite od požara – namenjen vaspitačima i deci predškolskog uzrasta Priručnik je osmišljen tako da vaspitači, roditelji i stručni saradnici sa lakoćom mogu obučiti decu i dati im praktična znanja na temu: kako da se spasu u slučaju požara i kako da se ponašaju da ne bi izazvala požar. Svi sadržaji podeljeni su po danima, svaki dan obuke koji se realizuje adekvatnim ilustracijama prati dan obuke deteta. Na kraju obuke predviđen je test kojim se proverava stečeno znanje. Tokom obuke, deca usvajaju i teorijska znanja za koja se nadamo da će postati deo njihove opšte kulture.

Ceo priručnik osmišljen je i napisan u duhu uverenja da je vredan život, da je to ono što se ne može nadoknaditi, kupiti, zameniti. Nakon ove obuke, i samo dete će početi drugačije da se ponaša, a samim tim čuvaće i živote druge dece i ljudi. Ideja je da obuka postane deo klasične pripreme za školu svakog deteta pripremne predškolske grupe, a cilj je da kroz vaspitno-obrazovni i rad i preventivne mere podigne nivo bezbednosti ustanova u celoj zemlji. Promene navika kod dece u krajnjoj instanci, vremenom podići će nivo svesti o pravilnom reagovanju u situaciji požara, ali i u drugim vanrednim situacijama.

Podizanje nivoa svesti dece u jednom trenutku podići će nivo svesti našeg naroda.