Rolerkoster veći

1.225 RSD

SKU 700014 Kategorije , , Tag

Opis

Rorelkoster veci je didaktič ka igrač ka za mališ ane koja im olakš ava uč enje boja i oblika. Uživajuć i u igri, uč e jednostavne stvari kao š to su odnos gore- dole, levo- desno. Vremenom razvijaju pokrete i finu motoriku, ali i koncentraciju. Koliko god da vam se č ini jednostavno, nije baš tako, ovo ć e za vaš e dete biti pravi mali izazov koji ce motivisati na uč enje. Rolerkoster napravljen je od drveta i zice š to je odlič na osnova za dete da razvije svoje taktilne sposobnosti istražujuć i različ ite materijale. Š to se tič e materijala nema bojazni po zdravlje i bezbednost mališ ana. Rolerkoster preporuč uje se kao izbor za prvu didaktič ku igrač ku za mališ ana, jer odiš e jednostavnošć u a nudi mnoš tvo prednosti. Jedno je sigurno a to je da ć e mališ ani uzivati u otkrivanju boja i oblika po svojoj zelji i ideji. Uzrast: namenjeno je deci od jedne i više godina. Dimanzije: 21,5 x 8,8 x 17 cm Sirovinski sastav: drvo, boje, metal Proizvođ ač i uvoznik: JAMAX M d. o. o., Č ač ak Zemlja proizvodnje: Kina Rok upotrebe: neogranič en